photo of DJ | High Jump Chicago

“Nakatulong sa akin ang High Jump na maghanda ng daan tungo sa tagumpay at natupad ang pangarap kong pumasok sa isang nangungunang high school.”

DJ

Cohort 21

Francis W. Parker School

Unibersidad ng Chicago

Nang marinig ni DJ ang tungkol sa High Jump, siya at ang kanyang mga magulang ay nasasabik para sa isang pagkakataon na hamunin sa akademya at nagpasyang mag-apply. Ang kanyang mga magulang ay hindi nag-aral ng kolehiyo at nais ang magandang kinabukasan para kay DJ at sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang unang araw ng High Jump, hindi nakaimik si DJ nang makita ang teknolohiya at mga mapagkukunang magagamit niya. Ang kanyang mga guro ay hindi malilimutan at siya ay sabik na matuto mula sa kanila sa maliliit na klase, na nagbigay sa kanila ng mas maraming oras upang talakayin nang mabuti ang mga paksa, at mas marami siyang natutunan tungkol sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga klase. Itinuro sa kanya ng High Jump ang mga kasanayan at konsepto na dadalhin niya sa high school at ipinakita sa kanya na dapat siyang maniwala sa kanyang sarili at huwag matakot na makipagsapalaran. Tinanggap si DJ sa Francis W. Parker School, isa sa kanyang mga top choice high school, at ngayon ay nag-aaral sa Unibersidad ng Chicago bilang unang tao sa kanyang pamilya na pumasok sa kolehiyo. Sa kalaunan ay nais niyang ituloy ang isang karera sa Broadcast Journalism.