Roman | High Jump Chicago

"Salamat sa High Jump, ang aking hinaharap ay mas maliwanag kaysa dati."

Romano

Cohort 23

Lincoln Park High School, IB Program

Kolehiyo ng Pomona

Dumating si Roman sa US mula sa Ethiopia bilang isang refugee sa isang taong gulang pa lamang. Nadama ng kanyang mga magulang, na hindi pamilyar sa mga opsyon sa edukasyon sa Chicago, na kakailanganin niya ng karagdagang suporta sa paghahanap ng magandang high school, kaya nagpasya silang mag-apply sa High Jump. Lumipat si Roman upang dumalo sa programa ng IB ng Lincoln Park High School at ngayon ay nag-aaral sa Pomona College. Siya ay iginawad sa prestihiyosong Posse Foundation Scholarship, isa lamang sa 10 Posse Scholars mula sa Chicago noong 2017.