Ban chuyên môn trẻ

Hội đồng Chuyên gia Trẻ (YPB) của chúng tôi cam kết quyên góp tiền và nâng cao nhận thức cũng như đóng góp tích cực cho sứ mệnh của Nhảy cao.

Ghế YPB

Alec Klimowicz
Đại học Illinois Đại học Luật Urbana Champaign

Các thành viên

Dilara Akgunduz Ít hơn
Cựu học sinh nhảy cao
Tây Monroe

John ngân hàng
Đối tác vốn JEB

Tommy Elzinga
Tập đoàn tư vấn Boston

Jock Fullmer
Đại học Cornell

Sara Kohler
Tây Monroe

Karlie Koultourides
Tư vấn Deloitte

Danielle Lavey
đánh dấu

Emanuele Macchi
Tập đoàn xuyên thị trường

Hannah Mayer
Sở tư pháp

Michael Mont
quản lý ITE

Annas Rahman
Cựu học sinh nhảy cao
Trung tâm y tế Rush

Jason Riddell
Tập đoàn tư vấn Boston

Jalen Ross
đối tác điện tử

Nathan chiến thắng
KPMG

Bạn có muốn tham gia hoặc tìm hiểu thêm về Hội đồng chuyên gia trẻ của Nhảy cao không? Vui lòng liên hệ với Jill Reid tại [email protected]