Giáo viên nổi bật: Kari Lehman

Tháng Mười 4, 2019 / Chức năng bình luận bị tắt ở Teacher Spotlight: Kari Lehman

Nhân Ngày Nhà giáo Thế giới, chúng tôi muốn nêu bật cô Lehman, một trong nhiều giáo viên xuất sắc tại Nhảy cao! Cô ấy đã giảng dạy các lớp Luyện thi và Lựa chọn trường trung học của chúng tôi trong ba năm và giúp học sinh vào các trường trung học phù hợp nhất với các em. Đọc về những hiểu biết và kinh nghiệm của cô ấy với tư cách là một giáo viên: Tại sao bạn…

Đọc thêm