Warunki korzystania z wiadomości mobilnych

Ostatnia aktualizacja: 3 lutego 2023 r

High Jump Chicago obsługuje program komunikacji mobilnej („Program”) podlegający niniejszym Warunkom korzystania z usługi przesyłania wiadomości mobilnych („Warunki korzystania z usługi przesyłania wiadomości mobilnej”). Program oraz gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych również podlega naszym Polityka prywatności. Rejestrując się, rejestrując lub w inny sposób zgadzając się na udział w Programie, akceptujesz i wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi Mobile Messaging oraz nasze Polityka prywatności.

  1. Opis programu: Za pośrednictwem Programu możemy wysyłać promocyjne i transakcyjne wiadomości mobilne w różnych formatach. Wiadomości promocyjne reklamują i promują nasze produkty i usługi i mogą zawierać przypomnienia o aplikacjach, aktualizacje programu High Jump oraz wszelkie informacje związane z programem High Jump. Wiadomości transakcyjne związane z istniejącą lub trwającą transakcją i mogą obejmować aktualizacje statusu aplikacji, przypomnienia o rozmowie kwalifikacyjnej, przypomnienia o terminach oraz wszelkie informacje związane z programem High Jump. Wiadomości mobilne mogą być wysyłane przy użyciu zautomatyzowanej technologii, w tym automatycznego wybierania numerów, zautomatyzowanego systemu lub automatycznego systemu wybierania numerów telefonicznych. Częstotliwość wiadomości będzie różna, ale nie przekroczy 3 wiadomości miesięcznie. Zgadzasz się, że my, nasze podmioty stowarzyszone i zewnętrzni usługodawcy mogą wysyłać Ci wiadomości dotyczące powyższych tematów lub dowolnego tematu oraz że takie wiadomości i/lub połączenia mogą być nawiązywane lub nawiązywane przy użyciu różnych numerów telefonów lub krótkich kodów. Nie pobieramy opłat za wiadomości mobilne wysyłane za pośrednictwem Programu, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty za wiadomości i dane narzucone przez operatora sieci komórkowej, ponieważ w przypadku alertów SMS i MMS mogą obowiązywać standardowe opłaty za transmisję danych i wiadomości.
  2. Zgoda użytkownika: Podając nam swój numer telefonu komórkowego, dobrowolnie zgłaszasz się do Programu i zgadzasz się na otrzymywanie od nas powtarzających się wiadomości na telefon komórkowy powiązany z Twoją zgodą, nawet jeśli taki numer jest zarejestrowany w jakimkolwiek stanowym lub federalnym Lista „Nie dzwoń”. Zgadzasz się, że każdy podany nam numer telefonu komórkowego jest ważnym numerem telefonu komórkowego, którego jesteś właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem. Jeśli zmienisz swój numer telefonu komórkowego lub nie jesteś już właścicielem lub upoważnionym użytkownikiem numeru telefonu komórkowego, wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas pod adresem [email protected]. Twój udział w Programie nie jest wymagany do dokonania u nas jakichkolwiek zakupów, a Twój udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.
  3. Rezygnacja użytkownika i wsparcie: W każdej chwili możesz zrezygnować z Programu. Jeśli chcesz zrezygnować z Programu i przestać otrzymywać od nas wiadomości mobilne lub nie zgadzasz się już z niniejszymi Warunkami dotyczącymi wiadomości mobilnych, odpowiedz ZATRZYMAJ, WYJDŹ, ANULUJ, REZYGNUJ, i/lub ZREZYGNOWAĆ Z SUBSKRYBCJI na dowolną wiadomość mobilną od nas. Możesz nadal otrzymywać wiadomości tekstowe przez krótki czas, podczas gdy my przetwarzamy Twoją prośbę, i możesz otrzymać jednorazową wiadomość potwierdzającą rezygnację. Rozumiesz i zgadzasz się, że powyższe jest jedyną rozsądną metodą rezygnacji. Aby uzyskać wsparcie, odpowiedz POMOC na dowolną wiadomość mobilną od nas. Nasza mobilna platforma do przesyłania wiadomości może nie rozpoznawać żądań modyfikujących powyższe polecenia, a użytkownik zgadza się, że ani my, ani nasi usługodawcy nie ponosimy odpowiedzialności za nieuhonorowanie żądań, które nie są zgodne z wymogami niniejszych Warunków dotyczących wiadomości mobilnych. Możemy również zmienić numer telefonu lub krótki kod, którego używamy do obsługi Programu, i powiadomimy Cię o każdej takiej zmianie. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie żądania wysłane na numer telefonu lub krótki kod, który został zmieniony, mogą nie zostać przez nas odebrane i nie ponosimy odpowiedzialności za nieuhonorowanie żądania wysłanego na numer telefonu lub krótki kod, który został zmieniony.
  4. Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności: Program jest oferowany w stanie, w jakim się znajduje i może nie być dostępny we wszystkich obszarach, przez cały czas lub u wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Zgadzasz się, że ani my, ani nasi usługodawcy nie ponosimy odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub źle skierowane dostarczenie jakiejkolwiek wiadomości mobilnej lub informacji wysłanej za pośrednictwem Programu.
  5. modyfikacje: Możemy modyfikować lub anulować Program lub dowolne jego funkcje w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy również w dowolnym momencie zmodyfikować niniejsze Warunki korzystania z wiadomości mobilnych. Wszelkie takie modyfikacje wejdą w życie po opublikowaniu ich na naszej stronie internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na okresowe przeglądanie niniejszych Warunków dotyczących wiadomości mobilnych, aby upewnić się, że jest świadomy wszelkich modyfikacji. Dalsze uczestnictwo w Programie będzie oznaczało akceptację tych zmian.