Kariera

High Jump poszukuje osób, które są pasjonatami poprawy dostępu do edukacji i wywierania pozytywnego wpływu na życie bystrych umysłów i społeczności, którym służymy. 

OFERTA PRACY - MENEDŻER DZIAŁAŃ INDYWIDUALNYCH

OPIS PRACY:

High Jump poszukuje menedżera ds. darowizn indywidualnych, który będzie wspierał zrównoważoną i dobrze zarządzaną działalność, która odnotowała znaczny wzrost w ciągu ostatnich sześciu lat. Kierownik ds. darowizn indywidualnych będzie współpracował bezpośrednio z dyrektorem ds. awansu, aby przekazywać fundusze od osób indywidualnych w ramach wydarzeń, funduszu rocznego i głównych prezentów na rzecz skoku wzwyż.

Pod przewodnictwem dyrektora ds. rozwoju i wraz z dyrektorem wykonawczym i zarządem zespół ds. rozwoju High Jump będzie dążył do zebrania funduszy na rok 2023 w wysokości 1 4T2,75 miliona dolarów. Kierownik ds. darowizn indywidualnych będzie odpowiedzialny za zapewnienie terminowej i dokładnej realizacji strategii w zakresie darowizn indywidualnych, określonej przez dyrektora ds. rozwoju i dyrektora wykonawczego.

Stanowisko Manager of Individual Giving będzie częścią wysoce współpracującego zespołu wdrażającego pomyślny roczny plan awansu. Ta rola koncentruje się na współpracy z dyrektorem ds. rozwoju w zakresie inicjatyw pozyskiwania funduszy od osób fizycznych. Skoncentrowana na zarządzaniu projektami i precyzyjnym, doskonałym wykonaniu, ta rola daje możliwość pracy z zaangażowanym zespołem doświadczonych awansów i starszych pracowników, a także zmotywowaną grupą liderów-wolontariuszy w celu pozyskiwania funduszy na wsparcie misji High Jump. Osoba w tej roli będzie współpracować bezpośrednio z liderami wolontariuszy zasiadającymi w komitetach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy, głównymi stowarzyszeniami darczyńców i innymi inicjatywami rozwojowymi. W tej roli będzie można prosić o finansowanie bezpośrednio, poprzez kampanie, a także poprzez zapewnienie wszystkiego, co potrzebne liderom-wolontariuszom zaangażowanym w zbieranie funduszy. Bezpośredni raport do Chief Advance Officer.

STAN STANU:

Jest to stanowisko w pełnym wymiarze godzin w hybrydowym środowisku pracy. Roczny zakres wynagrodzenia od $60 000 do $70 000 w oparciu o doświadczenie i referencje. Hojny, kompleksowy pakiet świadczeń obejmuje opłacane przez pracodawcę składki zdrowotne w wysokości ponad 751 TP3T miesięcznych kosztów zapisów, wysokiej jakości plany dentystyczne i okulistyczne, 401 tys. Poza umownym czasem wolnym i 14 urlopami, organizacja zapewnia dwa dodatkowe i elastyczne tygodnie płatnego urlopu dla wszystkich pracowników.

KWALIFIKACJE:    

 • Licencjat z akredytowanej instytucji
 • 3-5 lat udokumentowanego, udanego bezpośredniego pozyskiwania funduszy

GŁÓWNE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Strategia

 • Współpracuj z dyrektorem ds. rozwoju i dyrektorem wykonawczym w celu opracowania i wdrożenia strategii dotyczących głównych prezentów i stowarzyszeń dorocznych darowizn
 • Opracuj strategie, aby zwiększyć przychody i podnieść rangę skoku wzwyż w Chicago
 • Współpracuj z Zarządem, aby ułatwić zbieranie funduszy
 • Wspólnie z zespołem ds. rozwoju pracuj nad poprawą wyników corocznych kampanii funduszy skierowanych do naszych większych okręgów wyborczych.

Fundusz roczny

 • Utrzymuj indywidualny wzrost poprzez tworzenie i wdrażanie strategii pozyskiwania funduszy poprzez apele bezpośrednie i internetowe
 • Pod kierunkiem Chief Advancement Officer opracuj i zarządzaj szczegółowymi planami projektów oraz zapewnij terminową realizację wszystkich zadań. Konkretne zadania obejmują zarządzanie listami darczyńców, tworzenie listów zabiegowych i pakietów do podpisania i wysłania przez wiodących prawników (pracowników wyższego szczebla, członków zarządu), łączenie pakietów listów i przygotowywanie ich do wysłania itp.
 • Odpowiedzialność za realizację planów, w tym zwracanie uwagi, jeśli coś nie idzie zgodnie z planem lub jeśli pominięto ważne kroki, oraz znajdowanie środków naprawczych, aby plany posuwały się naprzód
 • Działać jako główny menedżer dla kierownictwa organizacji i członków zarządu, dostarczając wszystkie wymagane materiały i aktywa, zapewniając realizację wszystkich działań pozyskiwania i zarządzania oraz śledząc wszystkie działania związane z indywidualnymi zabiegami
  • Uczestnicz w cotygodniowych spotkaniach z prawnikami w celu skoordynowania strategii
  • Występuj jako osoba kontaktowa w przypadku próśb o zasoby i materiały od radców prawnych
  • Odpowiadaj na wszystkie prośby w odpowiednim czasie
  • Zapewnij doskonałą obsługę klienta i utrzymuj pozytywne relacje z prawnikami
  • W razie potrzeby skontaktuj się z członkami zarządu i darczyńcami, aby przekazać informacje
 • Wykonywanie działań zarządczych, w tym planowanie wydarzeń mających na celu zaangażowanie darczyńców i wolontariuszy

Główne prezenty i kampania darowizn

 • Przejmij przewodnictwo w zakresie administrowania Programem Głównych Darów, w tym kwalifikacji, kultywacji i zarządzania
 • Opracuj oferty i opisy głównych prezentów oraz materiały na spotkania
 • Nadzoruj śledzenie wszystkich potencjalnych klientów Major Gifts w systemie zarządzania rurociągami
 • Współpracuj z Chief Advancement Officer przy wdrażaniu kampanii Endowment z celem na 3-5 lat wynoszącym około $5 milionów

Świadczenie roczne

 • Współpracuj z dyrektorem ds. awansu, aby opracować strategiczny cel korzyści rocznej
 • Pełni rolę lidera w organizowaniu i motywowaniu Komitetu Przewodniczącego ds. Dorocznych Świadczeń i wdrażaniu strategii pozyskiwania funduszy związanych z komitetem, w tym pozyskiwaniu sponsorów, budowaniu i angażowaniu Komitetu ds. Świadczeń oraz uczestnictwie w wydarzeniu.

Operacje postępu

 • Koordynuj wszystkie starania o dofinansowanie między funduszem rocznym, wydarzeniem rocznym, świadczeniem rocznym oraz funduszami głównymi i funduszami żelaznymi
 • Współpracuj z koordynatorem usług ds. rozwoju i pisania, aby zapewnić doskonałą obsługę klienta wszystkim zwolennikom

Wolontariusze

 • Służyć jako część zespołu wdrażającego programowanie wolontariatu. Koncentruje się w szczególności na strategii rekrutacji, łączeniu wysiłków wolontariuszy z zarządzaniem darczyńcami i kultywacją oraz zapewnianiu wysokiej jakości doświadczenia wolontariatu.
 • Zidentyfikuj potencjalnych wolontariuszy wśród darczyńców
 • Pomoc w zarządzaniu i zaproszeniach dla wolontariuszy

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI:

 • Doskonałe umiejętności organizacyjne i zarządzania projektami, w szczególności umiejętność śledzenia i śledzenia wielu potencjalnych klientów z determinacją, aby doprowadzić do końca
 • Silna umiejętność obierania kierunku, podążania za planami i dotrzymywania terminów
 • Silne umiejętności interpersonalne i umiejętność pracy z zespołem High Jump, kibicami, studentami, sprzedawcami i nie tylko.
 • Biegły w technologii związanej z fundraisingiem, w tym Raiser's Edge, Excel, aplikacjach do darowizn online i mediach społecznościowych
 • Wymagana zaawansowana obsługa aplikacji MS Office. Preferowane doświadczenie w obsłudze komputerów Apple
 • Komfort dzięki interakcji z darczyńcami wysokiego szczebla
 • Doskonałe umiejętności pisania i wysoki poziom orientacji na obsługę klienta
 • Zainteresowanie i pasja do misji High Jump oraz chęć budowania tego zainteresowania i pasji u innych
 • Udowodniona umiejętność pracy z szacunkiem w zespole w zróżnicowanym środowisku pracy
 • Wykazał się zrozumieniem procesu kultywacji dawcy i tego, jak różne etapy planu rozwoju przyczyniają się do osiągania większych celów

INNE PRZEDMIOTY

 • Musi być osobą zorientowaną na misję, zaangażowaną w wykonywanie swoich funkcji, aby można było osiągnąć misję organizacji. 
 • Musi stawiać na pierwszym miejscu budowanie zaufania ze współpracownikami, wykazywanie się profesjonalizmem i dobrą współpracę z innymi.
 • Będzie obejmował okresową pracę w soboty od września do maja oraz niektóre wieczory przez cały rok.
 • High Jump jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i wszyscy kwalifikujący się kandydaci otrzymają wynagrodzenie bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, ciążę, wiek, narodowość, status niepełnosprawności, informacje genetyczne, chroniony weteran statusu lub jakiejkolwiek innej cechy chronionej prawem.
 • Wszyscy pracownicy są zobowiązani do okazania dowodu szczepienia przeciwko Covid-19 lub zwolnienia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby złożyć wniosek, prześlij następujący plik PDF w wiadomości e-mail z tematem „Menedżer ds. darowizn indywidualnych” na adres [email protected] 

 • Wznawiać
 • List motywacyjny
OFERTA PRACY - KIEROWNIK KAMPUSU WZBOGACENIA

OPIS PRACY

High Jump, organizacja non-profit zajmująca się zapewnianiem wzbogacenia akademickiego utalentowanym uczniom gimnazjów o ograniczonych dochodach, poszukuje energicznej i innowacyjnej osoby o silnych zdolnościach przywódczych i organizacyjnych do zarządzania programem High Jump w jednym kampusie, w którym mieszka 130 uczniów. Kierownik kampusu jest odpowiedzialny za nadzorowanie wydziału na miejscu, zwykle liczącego od 30 do 40 pracowników; tworzenie kultury osiągnięć; rozwijanie znaczących relacji z rodzinami; udoskonalanie i wdrażanie programów nauczania; rekrutacja i selekcja studentów; koordynacja logistyki kampusu; i odgrywanie integralnej roli w bieżącym programie i rozwoju organizacyjnym High Jump. Więcej informacji w załączonym kalendarzu dat. Campus Manager podlega bezpośrednio Chief Programs Officer.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA:

 • Ta rola wymaga regularnej bezpośredniej interakcji i obsługi uczniów, rodzin i nauczycieli
 • Nadzór nad codziennym funkcjonowaniem programu High Jump na jednym kampusie podczas Sesji Letniej (6 tygodni w lecie) oraz Sesji Sobotnich (2-3 soboty w miesiącu)
 • Zaplanuj i współpracuj z zespołem programowym, aby przygotować program na lato i rok szkolny, który może obejmować między innymi: rekrutację i zatrudnianie nauczycieli, prezentacje dla rodziców, planowanie, zamawianie materiałów i materiałów itp.
 • Służ jako lider i rzecznik kampusu oraz prowadź rozwój zawodowy
 • Zostań głównym punktem kontaktowym dla wykładowców kampusu, rodziców i uczniów
 • Buduj wysokiej jakości relacje z partnerami ze szkoły i społeczności podczas sezonu rekrutacyjnego
 • Wsparcie zespołu programowego w koordynowaniu działań
 • Zarządzaj budżetem witryny, kupuj materiały potrzebne do programu, śledź wszystkie wydatki, twórz miesięczne raporty z wydatków i nadzoruj zgodność grafiku
 • Zarządzaj danymi i informacjami uczniów i rodziców w odniesieniu do Twojego kampusu
 • Zarządzaj harmonogramami programu akademickiego i wszystkimi członkami wydziału
 • Nadzorowanie nauczycieli, asystentów nauczycieli, stażystów i wolontariuszy podczas letnich i sobotnich sesji, około 30-45 pracowników
 • Ułatwianie regularnych spotkań wykładowców
 • Śledź postępy w nauce wszystkich uczniów
 • Utrzymuj kontakt ze studentami i ich rodzinami poprzez regularną komunikację telefoniczną/e-mailową oraz wydarzenia na terenie kampusu
 • Nadzorowanie i wspieranie akademickiego i społecznego rozwoju emocjonalnego uczniów
 • Pomoc w rekrutacji uczniów poprzez prezentacje szkolne i społecznościowe oraz rozwijanie relacji z kluczowymi kontaktami w organizacjach młodzieżowych i szkole, przeprowadzanie wydarzeń rekrutacyjnych wraz z zespołem programowym i kierownikiem ds. Rekrutacji
 • Uczestniczyć w selekcji i rekrutacji studentów
 • Współpracuj z kierownikami kampusów w innych lokalizacjach oraz z dyrektorem ds. programów, aby zapewnić rozwój i realizację wysokiej jakości programów dla wszystkich studentów

KWALIFIKACJE:

Rola wymaga od trzech do pięciu lat doświadczenia w nauczaniu i/lub przywództwie w szkole lub organizacji pozaszkolnej. Musi być zaangażowany i mieć doświadczenie w pracy z uczniami i nauczycielami pełnymi pasji. Silne zdolności przywódcze i organizacyjne z możliwością zarządzania wieloma projektami, dotrzymywania terminów i radzenia sobie w sytuacjach wysokiego ciśnienia. Powinien mieć wybitne umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i prezentacyjne. Zaangażowanie w misję i wizję High Jump są niezbędne. Elastyczność, poczucie humoru, duża energia i zaangażowanie we współpracę to pożądane cechy. Znajomość systemów zarządzania treścią i zarządzania nauczaniem będzie dodatkowym atutem. Wymagany jest tytuł licencjata.

Oczekuje się, że kierownik kampusu zobowiąże się do pracy w soboty dwa razy w miesiącu, od września do maja.

Zakres wynagrodzenia: $60,000-70,000

Aby aplikować, wyślij e-mail [email protected] format .pdf lub .doc zawierający: list motywacyjny, życiorys i trzy referencje. Proszę bez telefonów.

High Jump jest pracodawcą równych szans.

OFERTA PRACY - WSPÓŁPRACOWNIK OCENY

O skoku wzwyż

High Jump poszukuje współpracownika ds. oceny w niepełnym wymiarze godzin, aby wesprzeć wysiłki dyrektora ds. oceny programów i poprawy jakości w celu poprawy programowania i raportowania.

Skok wzwyż to dwuletni bezpłatny program wzbogacania akademickiego, który służy zmotywowanym uczniom klas 7 i 8 z rodzin o ograniczonych środkach ekonomicznych. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem highjumpchicago.org.

Opis pracy:

Podlegający Dyrektorowi ds. Oceny Programu i Poprawy Jakości, Asystent ds. Oceny służy jako wsparcie prac ewaluacyjnych w High Jump. Asystent ds. Oceny będzie wspierał szeroki zakres działań ewaluacyjnych dla wszystkich programów związanych ze skokiem wzwyż i ściśle współpracował z zespołami ds. Programu i Postępu. Obowiązki obejmują między innymi gromadzenie danych pierwotnych i wtórnych, organizację, zarządzanie i analizę; wyszukiwanie i przeglądy literatury, opracowywanie instrumentów, rewizje i opracowywanie dokumentów oraz tworzenie raportów.

Stan stanowiska: 

Asystent ds. Oceny jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin z możliwością pracy na pełny etat do czasu zatwierdzenia wniosku o finansowanie. Stanowisko będzie pracować 20-40 godzin w zależności od finansowania i dostępności najemcy. Stanowisko będzie podlegać Dyrektorowi ds. Oceny Programów i Poprawy Jakości, płaci $25 za godzinę i nie kwalifikuje się do świadczeń (chociaż może to ulec zmianie, jeśli pracuje w pełnym wymiarze godzin). Jest to stanowisko hybrydowe, z częścią pracy zdalnej, a część w biurze. Większość pracy będzie wykonywana zdalnie i/lub w biurach High Jump (1531 N Dearborn Pkwy). Niektóre noce i soboty mogą być wymagane.

Obowiązki i obowiązki na stanowisku:  

 • W razie potrzeby przeprowadź wyszukiwanie/przeglądy literatury
 • Wsparcie gromadzenia/analizy danych - projekty jakościowe i ilościowe; obowiązki obejmują między innymi wspieranie projektowania i protokołów projektów, projektowanie ankiet i administrowanie nimi, grupy fokusowe, wprowadzanie i organizację danych, transkrypcję notatek itp.
 • Przesyłaj i zarządzaj żądaniami danych do zewnętrznych baz danych i partnerów
 • Zarządzaj, organizuj i czyść dane do analizy i raportowania
 • Pomoc w rozwoju projektowania i zarządzania bazami danych
 • Wsparcie w tworzeniu raportów i prezentacji
 • Pomoc w rewizji i opracowywaniu dokumentów ewaluacyjnych/dokumentów projektowych/planów ewaluacyjnych itp.

Kwalifikacje: 

Kandydaci powinni mieć pewne wcześniejsze doświadczenie badawcze i / lub zajęcia zarówno w metodach ilościowych, jak i jakościowych z naciskiem na nauki społeczne. Wymagany jest tytuł licencjata lub zapisanie się na 4-letni program. Znajomość Excela, Worda i Powerpointa to warunek konieczny. Preferowana jest pewna wiedza z zakresu analizy statystycznej.

Wymagane umiejętności:
Znajomość Excela, Worda i Powerpointa; współpraca; zorientowany na szczegóły; zorganizowany; otwarty; 1 rok doświadczenia badawczego (ilościowego i jakościowego)

Preferowane umiejętności:
Znajomość Zoom, pakietu Google i Salesforce; preferowana wiedza statystyczna; doświadczenie w pracy z grupami fokusowymi, projektowaniu i przeprowadzaniu ankiet oraz koordynowaniu projektów badawczych

INNE PRZEDMIOTY

 • Nastawiony na misję i zaangażowany w wykonywanie funkcji, aby misja mogła zostać osiągnięta
 • Priorytetowo traktuj budowanie zaufania ze współpracownikami, wykazywanie się profesjonalizmem i dobrą współpracę z innymi

Wymagane materiały aplikacyjne

Aby złożyć wniosek, prześlij następujący plik PDF w wiadomości e-mail z tematem „Asystent ds. oceny” do Dyrektora ds. Oceny programu i poprawy jakości, dr Jennifer Wenner, na adres [email protected].

 • Wznawiać
 • List motywacyjny

Jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse i wszyscy kwalifikujący się kandydaci otrzymają wynagrodzenie bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, ciążę, wiek, narodowość, status niepełnosprawności, informacje genetyczne, chroniony status weterana lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawem.

Jeśli nie widzisz tego, czego szukasz, śledź nas dalej Linkedin być pierwszym, który dowie się o przyszłych możliwościach.

Zwiększanie naszego wpływu

Jako jeden z niewielu programów w Chicago, które zapewniają wzbogacenie akademickie gimnazjalistom, popyt na skok wzwyż jest najwyższy w historii.

0+

Uprawnieni studenci

0+

Aplikacje roczne

0+

Zarejestrowani naukowcy

Z Twoją pomocą możemy sprostać zapotrzebowaniu i wykładniczo zwiększyć nasz wpływ.