MGA KAsosyo sa CAMPUS

Nagaganap ang High Jump sa mga kampus ng Latin School ng Chicago, Francis W. Parker at ang Mga Paaralan ng Lab sa Unibersidad ng Chicago. Ang Latin School of Chicago ay mayroon ding mga bahay Headquarters ng High Jump.

Ang mapagbigay na in-kind na suporta ng mga kasosyo sa paaralan ay mahalaga sa modelo at tagumpay ng High Jump. Ang aming mga kasosyo ay nakikipagtulungan sa amin upang gumawa pagkakataon nasasalat na linggo at linggo para sa daan-daang kabataan ng Chicago.

MGA KASAMA SA KOMUNIDAD

Upang matiyak na ang aming mga mag-aaral ay konektado sa mga pinakamahusay na mapagkukunan, ang High Jump ay nakikipagsosyo sa mga pinuno sa edukasyon sa buong Chicago. Ipinagmamalaki naming magkaroon ng matibay na ugnayan sa mga paaralang ito at mga organisasyong pangkomunidad na tumutulong na gawing posible ang aming trabaho.