Sarado na ang mga aplikasyon. Bumalik sa Nobyembre kung nagsisimula ka sa ika-6 na baitang sa Taglagas.

Ang High Jump Scholars ay ang mga gumagawa ng pagbabago ng bukas.

Ang High Jump ay nagbibigay kapangyarihan sa mga middle schooler ng Chicago na maging mahusay na mga pinuno sa pamamagitan ng aming mga programang walang tuition na may kakaibang karanasan, mapagkukunan, at suportang pang-edukasyon para sa mga mausisa at motibasyon na mga mag-aaral sa ika-7 at ika-8 baitang na gustong hamunin ang kanilang sarili sa akademikong paraan.

Ano ang nagiging iskolar ng isang estudyante? Isang pagmamahal sa pag-aaral at isang pagnanais na maghanap ng mga karanasan upang hamunin ang kanilang sarili sa lipunan at akademiko. Ang aming mga mag-aaral ay intelektwal na mausisa at may motibasyon sa akademya; marami ang mga unang tao sa kanilang mga pamilya na pumasok sa kolehiyo.

High Jump Application Checklist

Gamitin ang checklist na ito upang subaybayan ang pag-unlad ng iyong aplikasyon.