ĐỐI TÁC KHU VỰC

Nhảy cao diễn ra trong khuôn viên của Trường Latinh Chicago, Francis W. ParkerPhòng thí nghiệm của Đại học Chicago. Trường Latin ở Chicago cũng có nhà Trụ sở của Nhảy Cao.

Sự hỗ trợ hào phóng bằng hiện vật của các đối tác trường học này là nền tảng cho mô hình và thành công của High Jump. Các đối tác của chúng tôi làm việc với chúng tôi để thực hiện những cơ hội hữu hình tuần này qua tuần khác cho hàng trăm Tuổi trẻ Chicago.

ĐỐI TÁC CỘNG ĐỒNG

Để đảm bảo học sinh của chúng tôi được kết nối với các nguồn tài nguyên tốt nhất, High Jump hợp tác với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục trên khắp Chicago. Chúng tôi tự hào có mối quan hệ chặt chẽ với các trường học và tổ chức cộng đồng này, những người đã giúp chúng tôi thực hiện công việc của mình.