Mga tauhan

Ang mga tauhan ng High Jump ay nakatuon sa pagbuo, pagpopondo, at pagpapalago ng aming mga programang walang tuition para suportahan ang aming mga iskolar sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga tao at mga mapagkukunang kailangan nila para magkaroon ng kumpiyansa, makipagsapalaran, at makamit ang kanilang mga pangarap.

Nate Pietrini

Nate Pietrini, Ed.D. (siya/siya)

Executive Director
Yolanda Luna-Mroz

Yolanda Luna-Mroz (siya)

Chief Programs Officer
Jill Reid

Jill Reid, CFRE (siya)

Chief Advancement Officer
Please use the filename here

Katie Andorka (siya)

Tagapamahala ng Latin Campus
Max Asaf

Max Asaf (siya)

Advancement at Marketing Manager
Sanober Kanjee

Sanober Kanjee (siya)

Alumni Programs Manager
Graciela Kierna

Graciela Kierna (siya)

Tagapangasiwa ng programa
Tammi Longsjo

Tammi Longsjo (siya)

Katulong na Direktor ng Komunikasyon at Marketing
Yasi Nassiri

Yasi Nassiri (siya)

Tagapamahala ng Programa ng Mga Iskolar ng Komunidad
Alison Hanold Shah

Alison Hanold Shah (siya)

Assistant Director ng Organizational Giving
Amy Tsegai

Amy Tsegai (siya)

Tagapamahala ng Parker Campus
Please use the filename here

Asia-Ana Williams (she/her)

Lab Campus Manager