Mag-donate

Ang iyong Kontribusyon sa Aksyon

  • Pagpapayaman ng akademikong walang tuition

  • Mga meryenda at pagkain para sa mga mag-aaral

  • Permanenteng laptop para sa mga mag-aaral

  • Dedikadong guro at kawani

  • Hands-on na suporta ng mag-aaral

  • Lahat ng kagamitan sa pag-aaral ay ibinigay