Young Professionals Board

Ang aming Young Professionals Board (YPB) ay nakatuon sa pagpapalaki ng pera at kamalayan at positibong nag-aambag sa misyon ng High Jump.

Tagapangulo ng YPB

Alec Klimowicz
Unibersidad ng Illinois Urbana Champaign Kolehiyo ng Batas

Mga miyembro

Dilara Akgunduz Lesser
High Jump Alumni
Kanlurang Monroe

John Banks
Mga Kasosyo sa JEB Capital

Tommy Elzinga
Boston Consulting Group

Jock Fullmer
Unibersidad ng Cornell

Sara Kohler
Kanlurang Monroe

Karlie Koultourides
Deloitte Consulting

Danielle Lavey
Highmark

Emanuele Macchi
Grupo ng TransMarket

Hannah Mayer
Kagawaran ng Hustisya

Michael Mont
Pamamahala ng ITE

Annas Rahman
High Jump Alumni
Rush Medical Center

Jason Riddell
Boston Consulting Group

Jalen Ross
Ellery Partners

Nanalo si Nathan
KPMG

Interesado ka bang sumali o matuto nang higit pa tungkol sa Young Professionals Board ng High Jump? Mangyaring makipag-ugnayan kay Jill Reid sa [email protected]