Các ứng dụng hiện đã đóng. Kiểm tra lại vào tháng 11 nếu bạn bắt đầu học lớp 6 vào mùa thu.

Học sinh Nhảy cao là những người tạo ra sự thay đổi cho ngày mai.

High Jump trao quyền cho học sinh trung học cơ sở của Chicago trở thành những nhà lãnh đạo toàn diện thông qua các chương trình miễn phí của chúng tôi với những trải nghiệm, nguồn lực và hỗ trợ giáo dục có một không hai dành cho những học sinh lớp 7 và lớp 8 tò mò và năng động muốn thử thách bản thân trong học tập.

Điều gì làm cho một sinh viên trở thành một học giả? Yêu thích học tập và mong muốn tìm kiếm trải nghiệm để thử thách bản thân về mặt xã hội và học thuật. Học sinh của chúng tôi rất tò mò về trí tuệ và có động lực học tập; nhiều người là những người đầu tiên trong gia đình của họ theo học đại học.

Danh sách kiểm tra ứng dụng nhảy cao

Sử dụng danh sách kiểm tra này để theo dõi tiến độ ứng dụng của bạn.