Gift-of-High-Jump-Banner

Hãy tặng món quà đáp lại và tôn vinh những người đặc biệt với bạn!

Khi bạn tặng một món quà để vinh danh ai đó, bạn có thể tải xuống một thẻ có thể in để cá nhân hóa và gửi thư hoặc một hình ảnh để chia sẻ qua email hoặc văn bản. Đó là một cách tuyệt vời để cho bạn bè và gia đình của bạn biết về tác động của món quà bạn làm nhân danh họ.

Sự hỗ trợ của bạn sẽ có tác động lâu dài đến cuộc sống của học sinh thông qua việc trau dồi học thuật miễn phí và hỗ trợ về mặt xã hội-tình cảm mà họ có thể dựa vào.

gift-of-high-jump-card-pic

Sau khi xử lý khoản quyên góp của bạn, bạn sẽ nhận được email xác nhận có liên kết đến thẻ và hình ảnh có thể tải xuống để chia sẻ món quà của bạn bằng cách in hoặc gửi dưới dạng điện tử. 

Đóng góp của bạn trong hành động

  • Làm giàu học thuật miễn phí

  • Đồ ăn nhẹ và bữa ăn cho học sinh

  • Laptop vĩnh viễn cho sinh viên

  • Đội ngũ giảng viên và nhân viên tận tâm

  • Hỗ trợ sinh viên trực tiếp

  • Tất cả các tài liệu học tập được cung cấp