Về chúng tôi

[Hình ảnh nhiệm vụ]

Năm 1989, Nhảy cao bắt đầu với một sứ mệnh vĩ đại duy nhất: để tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho học sinh trung học cơ sở đầy tham vọng ở Chicago với phương tiện kinh tế hạn chế.

Ngày nay, sứ mệnh đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thông qua các chương trình miễn học phí, chúng tôi đầu tư vào học sinh trung học cơ sở ở Chicago bằng cách kết nối các em với những người và nguồn lực mà các em cần để xây dựng sự tự tin, chấp nhận rủi ro và đạt được ước mơ của mình.

[Hình ảnh mô hình logic]

Logic Model

[Hình ảnh lịch sử]

Kể từ năm 1989, High Jump đã tiếp tục thúc đẩy sứ mệnh thu hẹp khoảng cách cơ hội giáo dục ở Chicago và đảm bảo thành công học tập lâu dài cho những học sinh trung học đầy tham vọng. Xem Nhảy cao đã truyền cảm hứng như thế nào cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo trong hơn 30 năm.