Wizja przyszłości skoku wzwyż

Przez ponad 30 lat skok wzwyż zmienił życie ponad 2500 uczniów szkół średnich w Chicago. Podczas gdy nasza pierwsza kohorta w 1989 roku liczyła zaledwie 16 uczniów, skok wzwyż rozrósł się na przestrzeni lat i obecnie obsługuje ponad 285 nowych uczniów każdego roku dzięki naszym programom. 

Po trzech dekadach doskonalenia programu skoku wzwyż, aby zapewnić najlepsze wzbogacenie akademickie i naukę społeczno-emocjonalną uczniom szkół średnich w Chicago, osiągnęliśmy punkt, w którym przygotowujemy naszych uczniów na sukces i mamy wyniki, które to potwierdzają:

Podczas gdy 41% wszystkich studentów o niskich dochodach z dobrymi wynikami w nauce i 74% wszystkich studentów o wysokich dochodach z dobrymi wynikami w nauce kończy studia licencjackie, 87% absolwenci skoku wzwyż kończą studia.

87% absolwentów skoku wzwyż kończy studia w porównaniu z 41% wszystkich silnych akademicko uczniów o niskich dochodach w całym kraju.

Ukończenie studiów jest kluczowe, ponieważ badania pokazują, że ukończenie studiów oznacza znacznie większe szanse na wyższe zarobki w przyszłości.

Ci studenci zarobią więcej. Będą prowadzić zdrowsze i dłuższe życie. Wezmą udział w wyborach, będą wolontariuszami w swoich społecznościach, a wszystko, czego się nauczyli i czego doświadczyli, przekażą swoim dzieciom i wnukom. Skok wzwyż może zmienić trajektorię całego życia ucznia. 

Ale także w teraźniejszości widzimy prawdziwe, pozytywne zmiany i rozwój w życiu naszych uczniów w klasie i poza nią.

Od konkretnej poprawy wyników poszczególnych uczniów w ich macierzystej szkole i wyników testów, po mniej wymierny rozwój młodego naukowca z ambicjami i potencjałem, który przerodzi się w pewnego siebie ucznia i lidera, skok wzwyż pomaga naszym uczniom poczuć się pewniej i osiągnąć więcej dzisiaj, nie tylko w dół drogi. W jeszcze szerszym ujęciu skok wzwyż zmienia krajobraz edukacji w Chicago, tworząc pozytywny efekt falowania, który może nadal zwiększać równość i dostęp do możliwości uczenia się, kariery i życia. 

Jeśli wiemy, że to działa, naszym obowiązkiem jest służyć każdemu zainteresowanemu i kwalifikującemu się uczniowi w mieście Chicago i pomagać im w drodze do szkoły średniej, na studia i dalej. 

Zeszłego lata uruchomiliśmy nowy program o nazwie Community Scholars, który pozwala nam przenieść nasz program kampusowy do społeczności – usuwając bariery w dostępie i służąc większej liczbie uczniów w większej liczbie społeczności. Jeśli byłeś uczniem, który nie mógł dołączyć do High Jump, ponieważ twój harmonogram nie uwzględniał sobót lub nie ufałeś organizacji, o której nigdy nie słyszałeś, lub nie mogłeś regularnie dojeżdżać do jednego z naszych kampusów ze swojego sąsiedztwa, możesz teraz przeprowadzić program w swojej szkole domowej, w której jesteś znany i gdzie istnieje już zaufanie. Obecnie testujemy ten program w trzech szkołach, ale ma on potencjał, by wykładniczo zwiększyć liczbę uczniów, którym służymy każdego roku. 

W ciągu ostatnich 33 lat obsłużyliśmy 2500 uczniów, ale z naszych badań wynika, że dzięki tym dwóm modelom programowania każdego roku możemy skorzystać z pomocy ponad 600 kwalifikujących się uczniów w mieście, docierając do 2400 uczniów co cztery lata.

Potrzebujemy Twojej pomocy, aby nadal rozwijać nasz Program Scholars i pomóc nam rozszerzyć działalność na więcej okolicznych szkół z Community Scholars, abyśmy mogli służyć każdemu kwalifikującemu się uczniowi. 

Do ilu jeszcze dzielnic i uczniów moglibyśmy dotrzeć z jeszcze większymi zasobami? Wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal rozwijać się w sposób zrównoważony, silny i o szerokim zasięgu, który może zainspirować to, co jest możliwe nie tylko dla naszych uczniów, ale dla całego systemu edukacji w Chicago.

Nasza praca jest bardziej krytyczna niż kiedykolwiek. Czy przekażesz dzisiaj datek, aby zapewnić dalsze wsparcie dla naszych uczniów?

Opublikowany w , ,