photo of Heidi Ortolazar-Alvear | High Jump Chicago

Spotlight ng Alumni: Heidi, Cohort 10

Mataas na Paaralan: Paaralan ng Robert Lewis Stevenson

Kolehiyo: Kolehiyo ng Carleton

Nag-apply si Heidi sa High Jump dahil hindi siya nakaramdam ng hamon sa kanyang middle school. Habang ang kanyang klase sa ikaanim na baitang ay nag-aaral pa ng multiplication, natututo na siya ng algebra sa high school.

Ipinakita sa kanya ng High Jump na karapat-dapat siyang magkaroon ng magandang edukasyon at binigyan siya ng mga pagkakataong maging mahusay sa akademya. Ang kanyang mga magulang ay magpupuyat kasama siya para tulungan siya sa takdang-aralin at mag-ipon para sa pera sa bus para makadalo si Heidi sa mga klase ng High Jump sa buong bayan, at sulit ang lahat.

Kalaunan ay nakuha niya ang kanyang Bachelor's degree sa Carleton College at dalawang Master's degree mula sa University of Chicago. Dahil sa karanasan ni Heidi sa High Jump, naniwala siya sa pagbabayad nito, at isa na siyang High Jump board member.

Ipinagmamalaki niyang nagtatrabaho sa non-profit na EverThrive Illinois kung saan siya ang Deputy Director of Strategy and Impact.

Ang High Jump ay simula pa lamang ng isang matagumpay na paglalakbay sa edukasyon para sa maraming estudyante. Higit kailanman, dapat tayong magpatuloy sa pagbuo ng pantay na mga pagkakataon sa pag-aaral para sa mga kabataan sa gitnang paaralan ng Chicago.

Nai-post sa