HighJump-051622-3534

Niezbędny wpływ funduszu Sustaining Leaders Fund 

The Fundusz Utrzymania Liderów jest istotną grupą darczyńców oddanych wspieraniu Misja skoku wzwyż wyrównać szanse edukacyjne w Chicago. Członkowie tej społeczności są filarami, które wzmacniają zdolność High Jump do zapewniania skutecznego programowania uczniom, którzy najbardziej tego potrzebują.

Darczyńcy Funduszu Sustaining Leaders Fund zapewniają podstawy do wzrostu, którego skutkiem jest większy wpływ na uczniów gimnazjów w Chicago. W ubiegłym roku Fundusz Sustaining Leaders pomógł wesprzeć naszych uczniów poprzez:

 • Zapewnienie stałego dostępu do edukacji poprzez usuwanie barier technologicznych – zapewnienie komputerów, tabletów i łączności z Internetem wszystkim, którzy tego potrzebują – i bariery transportowe – świadczenie usług autobusowych dla uczniów przez cały rok szkolny.
 • Współpraca z Northwestern's Center for Talent Development w celu zapewnienia warsztaty sprawiedliwości społecznej dla wszystkich naszych nauczycieli i asystentów aby zapewnić, że przestrzeń edukacyjna, którą tworzą dla naszych uczniów, jest taka, która jest afirmująca i wspierająca.
 • Zapewnienie funduszy i przepustowości, aby umożliwić High Jump uruchomienie naszego „Naukowcy społeczności” program pilotażowy latem 2021 r. Community Scholars przynosi nasz model bezpośrednio uczniom w obszarach o dużych potrzebach których nasz program nie osiągnął w inny sposób, pomagając nam wykładniczo zwiększać zasięg w miarę rozszerzania się poza Chicago. Obecnie w programie uczestniczy 30 uczniów. 

Wpływ Funduszu Sustaining Leaders jest dalekosiężny i długotrwały:

 • Każdy rok udziału w skoku wzwyż owocuje w równowartość dwuletnich osiągnięć akademickich.
 • 100% uczniów, którzy ukończyli program High Jump, ukończyło szkołę średnią.
 • 87% naszych absolwentów w wieku studenckim ukończyło 4-letnie kolegia i uniwersytety w całym kraju w ciągu 6 lat od ukończenia szkoły średniej, w porównaniu z 14% uczniów o niskich dochodach w całym kraju (na podstawie danych z 2021 r. z kohort High Jump 18-20).
 • 96% uczniów skoku wzwyż utrzymało średnią ocen 3,0 lub wyższą (kohorty 2018-2019).

W 2023 r. i później darczyńcy Sustaining Leaders Fund będą kluczowymi zwolennikami kilku inicjatyw:

 • Sprostanie rosnącym kosztom transportu autobusowego, żywności i technologii aby wesprzeć potrzeby naszej największej kohorty 225 uczonych w skokach wzwyż i pomóc nam w rozwoju, abyśmy mogli przyjąć jeszcze więcej uczonych do naszej 35 kohorty.
 • Poprawa wskaźników ukończenia college'u przez stypendystów skoku wzwyż powyżej 87%. Jesienią 2020 r. Illinois odnotowało spadek ogólnej liczby zapisów na studia o 7%, ale absolwenci skoku wzwyż utrzymali wskaźnik ukończenia studiów na poziomie z 2019 r. Obecnie 98% z klasy liceum High Jump z 2021 roku uczęszcza do college'u, w tym na University of Chicago, University of Michigan, Dominican University i nie tylko! Będziemy dalej budować na tym impecie!
 • Rozszerzające się programy takie jak nasz Asystent Nauczyciela (TA) i programy Special Project Internship (SPI), aby zapewnić naszym absolwentom bardziej wysokiej jakości rozwój zawodowy, szkolenie zawodowe, doradztwo w zakresie zatrudnienia i wyznaczanie celów.
 • Kontynuacja zapewniania stabilności i finansowania niezbędnego do opracowania nowych programów pilotażowych które będą wspierać bardziej ambitnych uczniów zarówno w naszym programie skoku wzwyż, jak i poza nim. Po naszym pierwszym roku programu pilotażowego Community Scholars, 97% uczniów i 100% rodzin zgłosiło, że ich uczniowie odnoszą korzyści akademickie, społeczne i emocjonalne.

Zostań trwałym liderem.

Twoje wsparcie podtrzyma nasze programy na nadchodzące lata.
Skontaktuj się z Jill Reid, Chief Advancement Officer, pod numerem 312-582-7716 lub [email protected].

Opublikowany w