Nhóm 29 Danh sách trúng tuyển THPT

Mùa thu này, 159 cựu học sinh Nhảy Cao sẽ bắt đầu năm thứ nhất trung học! Đây là danh sách đầy đủ những nơi họ đang theo học: Trường Tư thục Độc lập Học viện Beacon Trường Bennett Day School Học viện Chicago Hope Trường Francis W. Parker Trường Phòng thí nghiệm GCE Trường Latin của Chicago Học viện Morgan Park Đại học Chicago Trường Phòng thí nghiệm Trường Wolcott Trường Nội trú Độc lập Trường Brooks Học viện Culver Học viện Deerfield Trường George Trường La Lumiere Trường Lake…

Chi tiết