Học sinh nhảy cao thảo luận về các quyết định của trường trung học với Chalkbeat

Ngày quyết định: Điều gì sẽ xảy ra khi học sinh không chọn trường trung học Chicago là lựa chọn đầu tiên của họ Được đăng lần đầu trên Chalkbeat bởi Adeshina Emmanuel vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 Lựa chọn đầu tiên của học sinh lớp tám Mia Paulus cho trường trung học là Học viện Dự bị Đại học Gwendolyn Brooks ở Roseland, Chicago cộng đồng. Tháng trước, cô ấy nói rằng cô ấy rất tự tin, nhưng đồng thời cũng lo lắng…

Chi tiết