Trợ lý công nghệ ảo giúp học sinh học tập

Tech TA Hector at his work space

Việc điều chỉnh chương trình trực tiếp có tính tương tác cao của chúng tôi cho các bài học ảo không phải là không có một số trở ngại. Nhưng với sự trợ giúp của các Kỹ thuật viên Công nghệ của chúng tôi, học sinh tham gia khóa hè của High Jump được hỗ trợ kỹ thuật bất cứ lúc nào trong ngày học. Sau buổi họp buổi sáng, nơi Giám đốc trường khuyến khích sinh viên và giúp họ sẵn sàng cho…

Chi tiết