Đại dịch sẽ định hình lại các ứng dụng vào trường trung học căng thẳng ở Chicago?

Mila Koumpilova, Chalkbeat Chicago - Ngày 14 tháng 4, 5:14 chiều CDT Liệu đại dịch có định hình lại việc nộp đơn vào trường trung học đầy căng thẳng của Chicago không? ban đầu được xuất bản bởi Chalkbeat, một tổ chức tin tức phi lợi nhuận về giáo dục công cộng. Đăng ký nhận bản tin của họ tại đây: ckbe.at/newsletter Con trai của Maile Solis muốn theo một chị gái đến Lane Tech College Prep, một trong những trường tuyển sinh có chọn lọc của Chicago…

Chi tiết