Thay đổi đến với Quy trình đăng ký tuyển sinh có chọn lọc của Chicago– đã đủ chưa?

11 trường trung học tuyển sinh chọn lọc của Chicago được xếp hạng trong số những trường tốt nhất trong thành phố; tuy nhiên, theo thiết kế, không phải tất cả học sinh đăng ký đều được tham dự một trong số chúng. Trong số 26.000 ứng viên năm ngoái, chưa đến 5.000 người được nhận. Tuần trước, Giám đốc điều hành High Jump Nate Pietrini đã nói chuyện với Sasha-Ann Simons của WBEZ's Reset về…

Chi tiết