Xây dựng lại niềm tin, xây dựng lại cộng đồng

student in a class discussion | High Jump Chicago

Hơn 3.400 học sinh có thành tích cao, thu nhập thấp ở Chicago vào học lớp sáu mỗi năm. Những sinh viên này có phương tiện hạn chế để đầu tư vào giáo dục của họ, với những tác động lâu dài; kết quả học tập trung học cơ sở có tính dự đoán cao về thành tích trung học phổ thông trong tương lai của học sinh. Và nghiên cứu từ Viện Thomas B. Fordham cho thấy rằng những năm cấp hai là rất quan trọng…

Chi tiết