Cựu sinh viên Nhảy cao và Thành viên Hội đồng quản trị trong Câu lạc bộ Giám đốc điều hành Chicago Thành viên Tiêu điểm

Được The Executives' Club of Chicago giới thiệu trong Tiêu điểm Thành viên của họ, John Akalaonu là Phó Chủ tịch Cấp cao, Phân phối Khách hàng của CDK Toàn cầu. Anh ấy cũng là một thành viên tích cực trong Ban giám đốc của chúng tôi và là cựu sinh viên Nhảy cao (Nhóm 4). Sinh ra và lớn lên ở Chicago, John học trung học tại Culver Academies sau…

Chi tiết