Nhảy cao ra mắt chương trình cựu sinh viên mới

Mùa hè này, High Jump đã ra mắt High Jump High, chương trình dành cho cựu sinh viên mới nhằm hỗ trợ sự phát triển học tập, tình cảm xã hội và sự sẵn sàng vào đại học của học sinh trong suốt thời gian học trung học. Chương trình bao gồm bốn thành phần chính: một khóa học hè trước lớp 9, lập kế hoạch học tập, một loạt hoạt động tham gia của công dân và một chương trình tư vấn đại học. Tám tân sinh viên đang lên đã tham gia…

Chi tiết